Neuropsykiatrinen valmentaja Markus Keränen

Olen ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Teen neuropsykiatrista valmennusta lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Koulutukseltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja ( AMK-psykiatrian erikoisopinnot suoritettu). Olen neuropsykiatriset valmentajat yhdistyksen jäsen. Vuodesta 2004 lähtien työhistoriani on karttunut lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian ja aikuispsykiatrian erikoisaloilta. Kolmenkymmenen vuoden harraste- ja kilpaurheilu taustani näkyy myös valmennusmenetelmissä. Valmennan asiakasta voimavaralähtöisesti mahdollisesta passiivisuudesta kohti aktiivisuutta.

Mitä on neuropsykiatrinen valmennus?

" Minne tahansa menetkin mene koko sydämelläsi"

Valmennus on ajattelu - ja työskentelytapa, jossa valmentaja ohjaa valmennettavaa löytämään omat keinonsa ja voimavansa - ohjaa häntä kohti omaa osaamistaan.

Valmentaja auttaa valmennettavaa määrittämään tavoitteensa ja saavuttamaan ne. Yhdessä löydetään valmennettavan potentiaali,hänen paras toimintakykynsä.

Valmennukseen kuuluu myös sisäisten esteiden poistaminen toimitakykyn parantamiseksi. Tälläisia esteitä ovat repivät ja rajoittavat uskomukset, kehnot toimitastrategiat, huonot mielikuvat, vääristävät sisäinen puhe yms. Sopivalla tuella valmennettava voi kehittyä juuri niin hyväksi kuin hän voi tulla.

Valmentajan on asetettava oma ammattitaitonsa, asiantuntijuutensa uuteen asemaan valmennussuhteessa.

Neuropsykiatrinen valmennus on arjen - ja elämänhallintaa, ihmissuhdetaitoja ja itsetuntoa kehittävä hyvin terapeuttinen suhteellisellisen edullinen, ennaltaehkäisevä ja asiakkaan elämänlaatua edistävä kasvatusmenetelmä.

Valmennus soveltuu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia ( ADHD, Asperger, Autismi, Tourette), mielenterveyskuntoutujille ja päihdekuntoutujille tms.

Valmennus on myönteisiä kehittymistä tukeva, ratkaisu- ja voimavakeskeinen lähestymistapa. Perinteisesti etsimme syitä ongelmiin, mutta inhimillisessä elämässä syiden etsiminen johtaa helposti syyttelyyn ja syyllisten etsimiseen. Ratkaisukeskeinen valmennuksen avulla voidaan parantaa ihmisten mahdollisuutta saavuttaa tavoitteita ja löytää keinoja elämänhallintaan. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa tarkoittaa tietynlaista asennetta ongelmallisiin tilanteisiin. Tällöin pyritään ratkaisuihin, tavoitteisiin ja päämäärän löytämiseen. Tulevaisuuteen suuntautuminen , toiveikkuuden ja voimavarojen etsiminen ja tukeminen kuuluvat olennaisesti ratkaisukeskeiseen ajattelutapaan.

Nepsy- valmennus pitää sisällään mm. tukikeskusteluita, harjoituksia , kotitehtäviä, toiminnallisia ja luovia menetelmiä.

Yksilölliset tavoitteet ja niiden seurantaa on tärkeää.

Neuropsykiatriseen valmennukseen voit tulla itsemaksavana asiakkaana. Valmennukseen on myös mahdollista saada maksusitoumus sosiaalitoimesta, terveydenhuollosta tai TE-toimistosta.


Valmennuksen kertakäynnin hinta 60€/h

+ matkakulut 0,43€/km

+ lausuntokulut 50€/lausunto

Nepsyvalmennuksesta ,tapaamisten pituudesta , paikasta sekä tavoitteista tehdään valmennettavan kanssa kirjallinen sopimus yhdessä valmennussuunnitelman kanssa.